Wereldwijd trekt Covid-19 een spoor van ellende over de wereld. Voor velen heeft deze crisis enorme persoonlijke, emotionele en financiŽle gevolgen. In Europa kunnen mensen vaak rekenen op vergaande overheidsmaatregelen voor werkbehoud en een sociaal vangnet dat klaarstaat als je toch je werk verliest. Dit is in grote delen van de wereld, waaronder Thailand, niet het geval. Medewerkers uit de toeristische sector aldaar worden zeer hard geraakt door COVID-19, voor velen van hen bestaat geen enkel vangnet. Stichting Covid Relief helpt juist hen.

ONZE MISSIE
Het zorgen voor een financiŽle bijdrage voor levensonderhoud (eerste levensbehoefte) voor diegenen die tot aan de Covid-19 crisis werkzaam waren in de Sector Toerisme in of ten behoeve van Thailand, maar voor wie door de crisis ten gevolge van het COVID-19-virus geen werk is en daardoor niet in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien.

ONZE VISIE
Om de impact van haar werk te maximaliseren zorgt Stichting Covid Relief voor rechtstreekse overmaking aan de getroffenen van een maandelijks bedrag dat is afgestemd om te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften.

ONZE KERNWAARDEN
Rechtstreeks, persoonlijk en lean. Onze rechtstreekse opzet vanuit een smalle taakgerichte organisatie, is gericht op een absoluut minimum aan kosten en een maximum aan effect voor de getroffenen in Thailand.

STAND VAN ZAKEN
Stichting Covid Relief is van start gegaan met haar werk. Zij dankt haar donateurs die dit mogelijk gemaakt hebben. Stichting Covid Relief is opgericht op 22 januari 2021, haar eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2021. Binnen 6 maanden na afloop van dit boekjaar vindt u op deze site een financiŽle verantwoording.

ONS BESTUUR
Jan Tiebosch Ė Voorzitter
Loek Janssen Ė Penningmeester
Germa van Rixtel - Secretaris
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vacatievergoeding. Verder maakt de stichting geen gebruik van medewerkers en/of vrijwilligers.

DETAILS STICHTING COVID RELIEF
RSIN: 862178915
KvK: 81678894
IBAN: NL83 RABO 0364 3831 35
ANBI-status: vanaf 02-02-2021

Stichting Covid Relief
Simon van der Stelstraat 22
5642NW Eindhoven
Nederland